TEAM HUB VOORUIT

Met trots stellen wij aan u voor: het team verantwoordelijk voor de inzending Hub Vooruit, één van de winnaars van de 10e Eo Wijers prijsvraag.

Team Hub Vooruit heeft een brede expertise bestaande uit de disciplines: stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuur, energiesystemen, planning en strategie, communicatie en grafische vormgeving. Met in ons netwerk een scala van specialisten die direct inzetbaar zijn waaronder ecologen, hydrologen en technici.

De kennis en ideeën uit de inzending Hub Vooruit zetten wij graag in om projecten te realiseren. Onze ambitie is om innovatieve ondernemers, bestuurders en burgers te helpen om hun duurzame energiedroom waar te maken. Vanuit innovatie, daadkracht en lef zowel bottum-up  als top-down ontstaat een sterke Clean Tech regio. Ons credo daarbij is van beide kanten beginnen.

Organiseer wat nodig is op netwerkniveau, geef ruimte en bundel de vele initiatieven die elkaar in een gezamenlijke ambitie versterken en zo samen groeien naar een groots gebaar.

Team Hub Vooruit bestaat uit onafhankelijke adviesbureaus die samen het consortium ruimte-energie.nl hebben opgericht. Geïnspireerd door de dynamiek en rijkdom van de Stedendriehoek, kunnen wij u van dienst zijn bij de ambitieuze zoektocht naar  energieneutraliteit en een Clean Tech regio!

TEAM HUB VOORUIT
Rho adviseurs voor leefruimte | Kruitkok Landschapsarchitecten | Dominic Tegelbeckers Stedenbouw en Architectuur | Jelle Rijpma Advies | Bestwerk

stappenplan

Team Hub Vooruit kan u verder helpen met bijdrages die zowel modulair als in stappen in te zetten zijn voor projecten.

 

20160419_Hub_vooruit_aanpak

EEN HUB ALS TECHNISCHE OPLOSSING VOOR DE ENERGIETRANSITIE GECOMBINEERD MET AANSPREKENDE RUIMTELIJKE, SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

1 DROOM / AMBITIE
Wat is de ambitie van het project? Wanneer is het project voor de initiatiefnemer geslaagd? Hoe vertalen we ambitie in programma? Onder andere met dialoogsessies definiëren we samen met de opdrachtgever de ambities en dromen van het project.

2 PROCES / HET TEAM
Welk proces moeten we doorlopen? Welk team is het meest geschikt voor deze opgave? Bij iedere opgave het juiste team. Goede project- en procesbegeleiding met de benodigde expertises zijn hiervoor binnen handbereik.

3 ONDERZOEK NAAR HET SYSTEEM
Welk systeem ondersteunt de droom? Onderzoek naar het systeem achter de vraag is essentieel voor het slagen van een project. Dit kan een energiesysteem zijn of een kringloopsysteem, verkeersysteem, watersysteem, financieringssysteem of een bestuurssysteem. Grootschalige vernieuwingen gaan altijd samen met systeemvernieuwingen.

4 VORMGEVING / VERBEELDING / COMMUNICATIE
Hoe verleiden we tot acties en verbinding in een Clean Tech regio? Gebiedseigen ontwerpen, verbeeldende en verleidelijke vormgeving en inspirerende communicatie zijn essentieel voor het slagen van een project. Zowel voor een klein project als voor de totale energietransitie van de Stedendriehoek.

5 VAN VISIE NAAR UITVOERING
Hoe geven we invulling aan het voornemen? Wie heeft daarin een leidende rol? Hoe regel ik de financiering? Het samenstellen van een uitvoeringsagenda om van droom naar werkelijkheid te komen.

 

SAMENVATTING HUB VOORUIT

SLIM NETWERK: CLICK TO CONNECT

 

We hebben het goed! Toch?
De driehoek is een rijke regio, trots en mooi – maar heeft geen gedeelde band of identiteit, geen gezamenlijke waarde. Wel is er een gezamenlijke ambitie: energieneutraal in 2030, één die de regio zal (ver)binden!

DUWTJE IN DE RUG
Omschakeling is het devies. Fossiele energie raakt op (en wordt duurder). Grootschalige duurzame energie winnen lijkt moeilijk; wat is begonnen bij kleine initiatieven, groeit naar een steeds grotere verzameling. Een revolutie aan ideeën, de nieuwe technieken, een kanteling naar groter denken in energietransitie is aanstaande! Hub-Vooruit geeft het duwtje in de rug.

Hub-Vooruit bestaat uit een nieuw slim digitaal aangestuurd netwerk van warmte en stroom, waarop overal ingeplugd kan worden voor invoer en afname van energie, en waarin ‘hubs’ zorgen voor verdeling, transformatie en opslag van warmte en elektriciteit. Lokale hubs koppelen energiestromen aan belangrijke plekken, recreatieve routes en gebiedsontwikkeling. Zo ontstaan bijzondere, herkenbare plekken.

Het Energieschap is hèt nieuwe samenwerkingsverband in een publiek-private combinatie. De mensen in de regio, techniek en landschapskenmerken bepalen de ontwerpopgave: een nieuwe vormende kracht in het landschap. Kansen genereren initiatieven en ontwikkelingen, het Energieschap coördineert en faciliteert.

TRANSITIE VANUIT GROOT EN VANUIT KLEIN
Groot en klein groeien naar elkaar toe. Het netwerk wordt in stappen aangelegd en ontwikkeld, eerst kleine afzonderlijk netwerken, op termijn koppelingen (waar nodig), met als doel het toenemende aantal initiatieven in te kunnen pluggen. De burgerprofessional, de coöperaties gaan door met ontwikkelen en worden geholpen door het energieschap. De hubs worden ontwikkeld waar netwerk en initiatieven samenkomen. Soms door burgers en ondernemers, soms door een overheid, soms door het energieschap zelf. Het resultaat: een zelfvoorzienende regio, een bijzonder landschap, een betrokken gemeenschap, een slim netwerk om direct op in te pluggen, click to connect.

MEER WETEN? LEES ONS MAGAZINE
Bent u benieuwd naar onze aanpak? In het magazine Hub Vooruit hebben we onze visie over energiesystemen en verschillende ontwerpen beschreven.

CONTACT

E info@ruimte-energie.nl

010 2018531 (Rho adviseurs)

T 040 2516114 (Kruitkok landschapsarchitecten)